Kybernetes blog

The place with world's knowledge about cybernetics, artificial inteligence and automation.
  1. Rudolf Jakša: Neural Networks (Multilayer Perceptrons & Self-organizing Maps) (22.6.2016).
  2. Rudolf Jakša, Martina Zeleňáková, Juraj Koščák, Helena Hlavatá: Local Prediction of Precipitation Based on Neural Network (18.5.2017).
  3. Ján Adamčák, Rudolf Jakša, and Ján Liguš: Neural Networks Based Local Weather Prediction System (15.7.2014).
  4. Ján Vaščák, Rudolf Jakša, Juraj Koščák, Ján Adamčák: Local weather prediction system for a heating plant using cognitive approaches (28.10.2015).
  5. Ján Liguš : Hybridn - dopredn riadenie denitrifkcie spaln kotlov (18.4.2017).
  6. Ján Liguš: Multiagentová integrácia riadenia hybridných energetických zariadení kotlov s dórazom na aplikácie v TEKO (19.3.2016).
  7. Ján Galdun, Jean-Marc Thiriet, Ján Liguš: Study of different load dependencies among shared redundant systems (6.1.2009).
  8. Sarnovsky, J. Ligus, J. a kol. : Kybernetika a manazment (6.11.2001).
  9. M-D-J spol. s r.o.: Katalog produktov MDJ spol. s r.o. (3.9.2015).

Ján Liguš, Editor
Ján Sarnovský, Editor
Rudolf Jakša, Editor

kontakt: blog@kybernetes.sk
web: blog.kybernetes.sk

Copyright © 2016 Kybernetes s.r.o.