Kybernetes blog

The place with world's knowledge about cybernetics, artificial inteligence and automation.

Historické traumy intelektuálov

Ján Sarnovský  25.04.2016

Napokon by ,mali „nezávislí“ publicisti a rôzni „...lógovia“ sa aspoň pokúsiť o aspoň nejaký náznak analýzy medzinárodnej situácie po druhej svetovej vojne až do roku 1989. Pokúsil som sa niektoré aspekty ukázať v eseji, trochu tak v hegelovskom duchu, Bieda fukuyamalógie v knihe Kybernetický svet. Treba všetkým historikom, teoretikom a najmä moralistom rôzneho druhu povedať, že veci boli v podstate veľmi jednoduché: základným rysom tejto epochy bol veľmocenský boj medzi Rusmi a Západom a z toho vyplývalo pre obyčajných ľudí všetko. Päťdesiate roky boli najprv vyvrcholením neľudského stalinizmu a všetko bolo v zásade rovnaké vo všetkých krajinách takzvaného tábora socializmu a mieru. Všade sa našla úzka vrstva funkcionárov, ktorých logika ich konania urobila z nich zločincov. Všade boli popravy a iné excesy. V tomto smere nechápem ako môže niekto ospravedlňovať, napríklad, Gottwalda, ale aj Husáka, Clementisa a vôbec celú tú kamarilu, ktorá vládla. Nakoniec pokusy boli: najprv v Berlíne, potom v Maďarsku, v Poľsku a aj u nás v roku 1968. Skončilo to vždy rovnako: prišli ruské tanky. USA a západná Európa chceli mať pokoj a tak na nás ignorovali. Iste, sem tam sa niekto ozval, ba aj protestoval, ale nič viac. Veľmocenské dohody boli jasné: vo svojom cárstve si mohol robiť každý čo chcel.

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/historicke-traumy-intelektualov.html  ▷


Akademická politika

Ján Sarnovský  25.04.2016

Dostávame sa ku sfére činnosti, ktorú nazveme akademická politika. Čiastočne tento pojem bol spomenutý v prvej eseji o kybernetike a politike. Vyžaduje si to však hlbší ponor. Arénou kde sa táto politika odohráva je pôda univerzity, teda rektorát, dekanáty, katedry a iné pracoviská. Ako je to aj v politike vôbec, základným cieľom by malo byť získanie moci. V akademickej obci však priamočiara snaha získať moc je, vedome, častejšie nevedome, zabalená do rôznych rituálnych tančekov. Samozrejme, hlavnou hnacou silou okrem získania moci je finančné ohodnotenie, slabo maskované frázami o novej koncepcii, „skvalitnení“ činnosti, ap.

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/akademicka-politika.html  ▷


Čriepky historie KKUI

Ján Sarnovský  21.12.2015

16. januára 1969, v štvrtok, som nastúpil do zamestnania na Vysokú školu technickú v Košiciach. Môjmu nástupu predchádzal týždeň predtým vyše dvojhodinový rozhovor s profesorom Františkom Poliakom, vedúcim elektroodboru pri Strojníckej fakulte VŠT a budúcim dekanom (od roku 1969 do roku 1972) Elektrotechnickej fakulty VŠT. Bol chladný ale sychravý januárový deň, a popoludní ma prijal v svojej pracovni na prvom poschodí budovy Rektorátu VŠT na Zbrojníckej ulici. Pani Ritóková, sekretárka katedry (elektrotechniky) nám uvarila kávu a náhodou prítomní relatívne mladí asistenti ma vítali s ironickými úsmevmi. Za hodinku pri ďalšej káve mi povedal profesor, že som prijatý. Dlhý rozhovor sa však niesol na spomienkach profesora na svoju mladosť. Za chrbtom mu visel veľký obraz rodnej dediny Spišské Bystré (Kubachy) pod Kráľovou hoľou, ktorú som rozpoznal a po spomenutí mojej rodnej obce Dedinky asi polhodinu v kuse spomínal ako študent chodil do Stratenej ku svojmu strýkovi notárovi Šimonffymu, ktorý zasa mal priateľa farára z Dediniek Budkaja, ako chodil po Slovenskom raji, a že sme v podstate krajania.

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/criepky-historie-KKUI.html  ▷


Software robots

Rudolf Jakša  13.10.2015

Recent ZDnet article: http://www.zdnet.com/article/the-software-robots-changing-outsourcing-up-to-60-percent-of-the-tasks-can-be-automated/ is dedicated to the problem of software robots.

Romanian startup http://www.uipath.com is creating “robots” for http://www.uipath.com/automate/desktop-automation, it is automation of repetitive office computer work. Their name UiPath is similar to the https://en.wikipedia.org/wiki/XPath language for addressing elements of webpage, so it suggests ability to address elements of desktop user interface with similar ease.  This task can be achieved:

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/jaksa/software-robots.html  ▷


Colors for LaTeX console log

Rudolf Jakša  26.5.2015

This weekend I wrote short script for optimizing LaTeX console output.  I did a lot of TeX-ing in last week, so I was thinking about optimizing my TeX-ing environment.  LaTeX console output is quite difficult to follow.  But, maybe, it is not so difficult to write a filter to improve it.  Here is result:

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/jaksa/texcc.html  ▷


Neural Networks Drawing

Rudolf Jakša  28.4.2015

By weekend I wrote short script for drawing neural networks.  I had such a thing in 90-s using angela software for graph drawing, but it’s not working anymore.  So, I did look for something to quickly draw NN int .pdf.  As I cannot find anything, I wrote this graphviz based script.  Here is sample output:

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/jaksa/annviz.html  ▷


Bitcoin – kybernetický systém

Ján Sarnovský  19.11.2014

Bitcoin je internetová open-source peňažná mena, ktorou možno platiť prostredníctvom decentralizovanej P2P siete. Celkové množstvo peňazí je konečné, dopredu známe, definované iba matematickými zákonmi. Krytie meny zabezpečuje ťažba unikátnych digitálnych znakov. Tento problém rieši verejná história transakcií – blockchain, ktorý má stiahnutý každý používateľ siete. Je to novátorská myšlienka, ktorá má ambície vyriešiť problém, ako riadiť zložitý systém bez centrálnej kontroly a správy.

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/bitcoin-kyberneticky-system.html  ▷


Dynamické architektúry

Ján Sarnovský  18.8.2014

Riadiace systémy, v ktorých snímače, regulátory, akčné členy a ostatné prvky komunikujú ako agenty cez komunikačnú sieť, sú nazývané agentové sieťové riadiace systémy (ASRS). Nové požiadavky na riadiace systémy, ktoré zahŕňajú modularitu, decentralizáciu riadenia, integrovanú diagnostiku, rýchlu a ľahkú údržbu limitujú použitie tradičných analógových metód prepojenia v priemyselnom riadení. 

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/dynamicke-architektury.html  ▷


Regulácia veľmi rozsiahleho systému

Ján Sarnovský  19.5.2014

Regulácia v biologických systémoch, ale aj v ekonomických a sociálnych, zahŕňa obrovské množstvo premenných a navonok sa veľmi líši od regulácie technických systémov. Hlavnou príčinou je podľa W. R. Ashbyho, ktorý sa týmto problémom zaoberá v závere svojej knihy Kybernetika, varieta rušivých vplyvov, ktoré musí regulácia odstrániť. 

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/regulacia-velmi-rozsiahleho-systemu.html  ▷


Bogdanov a tektológia

Ján Sarnovský  18.2.2014

A. A. Bogdanov (1873, vlastným menom Malinovskij) bol lekár, biológ, filozof, politik, spisovateľ, dnes možno povedať, že vedec svetového formátu. Napísal knihu Tektológia – všeobecná organizačná veda (z gréckeho tekein, čo znamená skladať prvky spolu), čo je inak veda o stavbe zložitejších útvarov. V roku 1911 vychádza prvý diel a kompletné tri diely vyšli v rokoch 1925 – 1929. Bogdanov sa po revolúcii stal riaditeľom Ústavu transfúzie krvi a pri experimentoch na sebe v roku 1928 zomrel.  Dnes vieme, že tektológia bola predchodcom toho, čo sa dnes volá teória systémov. Boli v nej obsiahnuté princípy a metódy, ktoré potom vznikli v kybernetike. V roku 1984 vychádza najprv neúplný a v roku 1995 kompletný preklad Bogdanova v angličtine. V roku 2003 vyšla kniha v Medzinárodnom inštitúte Bogdanova v Moskve.

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/bogdanov-a-tektologia.html  ▷


Teória riadenia a umelá inteligencia

Ján Sarnovský  28.11.2013

Vzťah teórie riadenia (všeobecne kybernetiky ako vedy o riadení) a UI má rôzne aspekty. V poslednom desaťročí sa prehodnocujú mnohé problémy z nových pohľadov. Modelovanie myslenia na počítačoch, prípadne jeho technická realizácia, je dnes aktuálnou otázkou. Prívrženci UI sa domnievajú, že informačná stránka myslenia sa môže realizovať procesmi nefyziologickej povahy. Iní, o nič menšie autority, sa proti tomu ostro ohradzujú. Podľa nich sú informačné procesy neoddeliteľné od fyziologických procesov v mozgu a nemožno ich realizovať na počítačoch.

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/teoria-riadenia-a-umela-inteligencia.html  ▷

Ján Liguš, Editor
Ján Sarnovský, Editor
Rudolf Jakša, Editor

kontakt: blog@kybernetes.sk
web: blog.kybernetes.sk

Copyright © 2016 Kybernetes s.r.o.